Hier staan een aantal foto’s van inzetten van ons materiaal op diverse locaties. Tevens kunt u hier een filmpje vinden van het plaatsen van lichtmasten op het AFAS oefencomplex.